Part NO 描述 接口 充电电流(A) NTC 电池电压(V) 封装 参考料号
CN300
CN200
CN5318
CN5832
CN3601
CN3796
CN825R
CN61C 低功耗高精度电压检测集成电路 N 3.5 324 1.15V-5.5V
CN61C 低功耗高精度电压检测集成电路 N 3.5 324 1.15V-5.5V
CN5502 N 12
CN5728 N 12
CN5730 N 12
CN5711 N 12
CN5710 N 12
CN3125 N 12 2.7V-6V
CN3085B N 12 4.4V-6V
CN3085 N 12 4.4V-6V
CN3163 N 12 4.4V-6V
CN3165 N 12 4.4V-6V
CN3158 N 12 3.8V-6V
留言板

留言板

公司名称
联系人
电话
邮箱
咨询问题
验证码 点击更换
发送
中变传奇私服,1.85传奇合击